You are currently viewing Dit ledelsesgrundlag hjælper dig med at blive en autentisk leder med gennemslagskraft

Dit ledelsesgrundlag hjælper dig med at blive en autentisk leder med gennemslagskraft

Dit personlige ledelsesgrundlag.

Som ny ung leder kan det være en stor forandring at gå fra at være medarbejder til at være leder med nye opgaver og personaleansvar. I den transition er det en god ide at udarbejde sit ledelsesgrundlag. Det er med til, at du bliver afklaret om, hvad der kendetegner din måde at lede på og konkretisere de værdier og menneskesyn, som din ledelsesstil hviler på.

Hvad er et ledelsesgrundlag?

Et ledelsesgrundlag er med til at skabe refleksion over dit lederskab og giver et fundament til at formidle klart, hvem du er som leder, hvad der er vigtigt for dig, og hvad dine medarbejdere , kolleger og chef kan forvente af dig. Selve formidlingen kan med fordel være skrevet ned eller illustreret visuelt på et stykke papir, men formen er fri. Det, som er vigtigt, er, at formen passer til dig som leder, og dem du skal kommunikere til.

Spørgsmål til udarbejdelse af dit ledelsesgrundlag:

 • Hvad er god ledelse?​
 • Hvad ønsker jeg, at mine medarbejdere, kolleger og chef siger om mig, den dag jeg stopper?​
 • Hvordan måler jeg min indsats som leder?​
 • Hvis du allerede er leder, hvad er dine tre hidtil største succeshistorier som leder?​
 • Hvad er de fire vigtigste ledelsesværdier – eller personlige hjørneflag – der er vigtigst for, hvordan du udøver ledelse?​

Ledelse handler ikke om dig

Formålet er, at medarbejderne, kolleger og din egen leder får et indblik i, hvad de kan forvente af dig som leder, og på den måde at have et udgangspunkt at tale ledelse ud fra – men også at du bliver klar over din egen lederrolle. Lyt til podcasten “Ledelse handler ikke om dig”. Denne podcast er med forfatter til bogen “Det hele handler ikke om dig” Niels Overgaard og handler om transitionen fra medarbejder til leder som en dannelsesproces. 

Hvad er personlig ledelse?

Du opnår et stærkt personligt lederskab, når du er bevidst om din ledelsesstil, og hvordan du møder dig selv og andre. Ved at være bevidst om din personlige ledelsesstil vil du styrke dine kompetencer til at reflektere over dine udfordringer som leder, og hvad der skal til, for at du bliver den leder, du ønsker at være.  Dermed øger du kvaliteten af dine ledelsesbeslutninger og handlinger.

Fremtidens ledelse:

 • Et succes kriterie er at du arbejder efter hvad der skaber værdi – både på arbejde og personligt.
 • Tid på arbejde og hos familien og venner betyder noget.
 • Du går hjem som menneske og holder fri.

Hvis du er mere nysgerrig om fremtidens trends med bl.a. ledelse og arbejdspladsen, så lyt til denne podcast med Fremtidsforsker Anne Skare.

Guide til ledelsesgrundlag:

✅ Bliv i dit sprog og den sproglige tone, som passer dig bedst. 

✅ Et ledelsesgrundlag skal være vejledende, ægte, ærligt og autentisk. Ellers bliver det vildledende.

✅ Prøv at arbejde i ”jeg-form”. Det er dit ledelsesgrundlag. Selvom det kan være svært, er det vigtigt, at du siger ”jeg” til dig selv. (Jeg vil… jeg gør… jeg prioriterer… jeg ønsker…) På denne måde undgår du at blive upersonlig, abstrakt, anonym og inaktiv.

✅ Ledelsesgrundlaget skal især handle om det, du leverer, og det du ønsker.

✅ Det vil også være nyttigt, hvis du skriver, hvad du ikke er særlig dygtig til, det du kæmper for at forbedre og det, som kolleger/leder kan hjælpe dig med.

✅ Ledelsesgrundlaget bør ligeledes indeholde klare krav og tydelige budskaber om det, du ikke vil acceptere, og det du tilstræber.

Eksempel fra en ung leder:

Mit ledelsesgrundlag 
Jeg er en ny og ung leder med meget at lære og mod på at lære endnu mere. Jeg har prøvet dårlige ledere, gode ledere og det imellem. Dette ledelsesgrundlag tager udgangspunkt i mine erfaringer, mine ambitioner og mine værdier, og jeg håber, at det kan være et pejlemærke til at forstå mig og min tilgang til vores samarbejde.   

Min fornemmeste opgave er at få dig og teamet til at lykkes. At lykkes betyder for mig, at vi hver dag leverer værdi for os selv, vores kolleger, vores (potentielle) medlemmer og ledelsesdebatten, uden at gå på kompromis med hverken vores værdier eller det liv, vi hver især lever uden for kontoret. Den værdi leverer vi ikke som individer, men som team, og jeg tror på, at det kræver et tillidsfyldt rum med plads til ærlighed, samarbejde og glæde. Det er min ambition at skabe det rum med jer, og min tilgang til vores samarbejde er:  

 • Jeg har høje forventninger til mig selv og mit arbejde, ligesom jeg har høje forventninger  til dig og dit arbejde. Jeg vil gerne have, at vi sætter barren lidt højere i dag end i går.  
 • Jeg kommer ikke til at diktere dine mål, men jeg forlanger, at de er ambitiøse med et strategisk formål, hvad enten det er vækst, fastholdelse, positionering eller tilfredshed.  
 • Jeg er ansat 38 timer om ugen – og det samme er du. Jeg forventer, at du er på kontoret fra kl. 9 til 15 i hverdagene. Hvordan du ellers indretter dit arbejdsliv er op til dig selv. I fællesskab skal vi prioritere dine opgaver, opkvalificere dine kompetencer eller omfordele opgaverne i teamet, så vi alle har et arbejdsliv i balance. 
 • Vi bliver enige om dine mål, men hvordan du løser dem er op til dig. Jeg bidrager med både opmuntring og sparring i det omfang, du ønsker, men ansvaret er dit. Jeg vil gøre mit bedste for at være tilgængelig, og jeg vil altid forstyrres. 
 • Fejl er uundgåelige, og vi vil begge to begå dem. Jeg vil fortælle dig, når du begår fejl, og jeg vil til enhver tid have din ryg, når du begår dem, så længe det er i jagten på dine mål. Jeg forventer også, at du vil fortælle mig, når jeg begår fejl. Vi skal lære af vores fejl. 
 • Jeg vil give dig feedback på dine resultater og din indstilling, både når du har bedt om det, og når du ikke har. Jeg vil også bede dig om at give mig feedback. På den måde udvikler vi hinanden.   
 • Den nemmeste person at være er sig selv, og det agter jeg at være. Jeg forventer det samme af dig.  
 • Jeg opsøger nye udfordringer, fordi jeg gerne vil udvikle mig. Jeg vil gerne være med til at udvikle dig, så vær ærlig om dine ambitioner, dine styrker og dine svagheder, og lad os i fællesskab sørge for, at der er plads til og mulighed for at du kan udvikle dig.  
 • Jeg sætter pris på en uformel kultur med plads til grin og en snak over kaffen. Jeg ønsker, at du er med til at bevare denne kultur – med respekt for vores kolleger og deres opgaver. 

Dette er mit ledelsesgrundlag. Det er ikke færdigt, men under udvikling. Ligesom mig.  

                                                                   ____________________________ 
                                                                             Ung mandlig leder 

Skriv et svar