Dilemmaer

Hvordan navigerer du i hverdagens dilemmaer som leder?

Som ny ung leder byder dagligdagen på mange dilemmaer. Her deler unge ledere deres erfaringer med og råd til, hvordan du skaber gode relationer til dine medarbejdere og din egen leder. En tæt og fortrolig relation til nærmeste leder, som du kan dele dine tanker og bekymringer med, er ofte afgørende for din egen succes. Og er du en succes, så er din leder det typisk også – jeres relation er et partnerskab. Derfor er løbende forventningsafstemning og dialog vigtig – både til egen leder og til dine medarbejdere. De unge ledere kommer også med deres bud på, hvad du med fordel kan være opmærksom på for at komme til at trives i din rolle som leder, og hvordan du skaber balance mellem fritid og arbejdsliv.  

Ven eller chef?

Mange nye ledere har svært ved at balancere mellem professionel, privat og personlig i deres relation til deres medarbejdere.
Hvordan skaber du en god relation til dine medarbejdere?

Video

Ann-Katrine, 28 år.

Jakob, 31 år. 

Kasper, 27 år.

Trivsel?

En udfordring, mange unge ledere oplever, er at skabe balance mellem ambitiøse karrieremål og fritidsliv. 
Hvad kan du med fordel være opmærksom på for at skabe den rigtige balance for dig?

Video

Lisa, 29 år.

Kasper, 27 år. 

Kelvin, 27 år. 

Mikael,  27 år.

Tina, HR Rådgiver, Dansk Erhverv. 

Familieliv

Rollen som leder og rollen som forælder kan til tider stille modsatrettede krav.
Hvordan får du forventningsafstemt med din leder, så du kan få succes som leder og forælder?

Video

Maria, 29 år.

Podcast

Prioriteringer

Hvordan prioriterer du din tid og dine opgaver som ny ung leder?

Som leder skal du lykkes gennem andre. Du må afgive nogle af dine tidligere spændende arbejdsopgaver til dine medarbejdere og løfte dine nye ledelsesopgaver samtidig med dine eksisterende opgaver. Her er det en god ide at huske sig selv på, at hvis du lykkes, så lykkes din egen leder. Derfor er et tæt partnerskab mellem dig og din leder afgørende for din succes som leder.


Ann-Katrine, 28 år. 

Kelvin, 27 år.

Lisa, 29 år.