Baggrund for projektet

Ungleder.dk er udviklet af Cphbusiness i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation.

Hjemmesiden er skabt på baggrund af forskningsprojektet, Ledelse af unge 2, der viste, at unge ledere kan have svært at indtræde professionelt i lederrollen. Den viden kombineret med opsigtsvækkende data fra Dansk Statistik vakte vores interesse og bekymring. 

Tallene viser, at der i 2008 var 12.045 ledere under 35 år og 9.152 i 2018, hvilket svarer til et fald på 24%. Andelen af ledere under 35 år var i 2018 på 8.43% i forhold til alle ledere.  Sammenholdt med en analyse fra Dansk Industri, der viser, at andelen af ledere over 50 år er steget fra 35% i 2010 til 44% i 2019.

Det indikerer, at Danmark står over for en potentiel ledelsesmæssig udfordring inden for en overskuelig fremtid, hvis ikke der handles nu.

Den nærmeste fremtid byder på et omfattende generationsskifte på ledelsesgangene, hvor det i stigende grad er unge ledere under 30 år, der skal sikre Danmarks fremtidige konkurrenceevne. Derfor er ønsket, at denne portal kan være med til at inspirere og bidrage til at øge trivslen blandt unge ledere. Der er skrevet flere artikler om emnet unge ledere, som kan læses her.

Læs vores forskningsrapport her:
Læs vores brief her:

Projektgruppen består af:

Karen Christina Spuur

Projektleder, Lektor
Cphbusiness

Som headhunter og rekrutteringsspecialisthar jeg altid haft en stor interesse for ledelse Særligt brænder jeg for at give de unge ledere en god start på deres karriere. Gennem mine mange virksomhedsbesøg og interviews med unge ledere og deres ledere, er det tydeligt, at der er et stort potentiale blandt unge ledere. 

Anne Essenbæk Toftbjerg

Anne fortæller om bæredygtig ledelse

Lektor
Cphbusiness

Jeg har været med fra start til slut på Unge ledere som projektmedarbejder. Lige fra scoping af projektet, afholdelse af interviews, kodning af empiri, produktion af videoer, podcasts, artikler og hjemmeside samt udarbejdelse af forskningsrapport og undervisningsmateriale og efterfølgende afholdelse af kurser og webinarer.

Camilla Birkvad Bernth

Projektkoordinator
Cphbusiness

Som koordinator har jeg dels optaget og redigeret videoerne på websitet, samt stået for dialogen med Markus og Charlotte angående websitet og Sociale Medier. Jeg er cand.mag. i kommunikation og har arbejdet på andre forskningsprojekter med Karen og Anne, der inspirerede os til dette projekt.

Charlotte Heibø Bloch

Digitalkoordinator
Cphbusiness

Jeg er i gang med en PBA i E-handel på Cphbusiness. Det betyder, at jeg kan bidrage med UX og optimering på hjemmesiden.   Jeg har sammen med Camilla ansvaret for selve formidlingen på Ungleders Sociale Medier, og har bl.a. redigeret videoer og udarbejdet tekster dertil.

Markus Bremar Pettersen

Designer

Løbende med mit studie som multimediedesigner, fik jeg glæden af at udvikle Ungleder, og arbejde som studentermedhjælper hos Ungleder. Jeg stod for ansvaret med design og tekniske løsninger. Derudover  hjalp jeg med Sociale Medier og SEO på Google. 

Flemming
Ulrich Østergaard

Adjunkt
Cphbusiness

Michael
Urenholdt

Teamleder
Lederne

Styregruppen består af:

Mette Høy

Projektejer, programchef på Cphbusiness

Christina Laugesen

Uddannelseschef i Ledelsespolitisk Afdeling, Lederne 

Tina Buch Olsson

Chefkonsulent,
Dansk Erhverv

Lene Norden

Arbejdsmarkeds- og uddannelseschef, HK

Johan Simonsen Abildgaard

Seniorforsker, Nationalt Center for Arbejdsmiljø  

Charlotte Lundblad


Global HR Director I DXC og bestyrelsesformand I Cphbusiness

Kasper Rubæk


COO, BusinessDanmark

Tine Esmark


Innovationskonsulent, Cphbusiness

Videngruppen består af:

Ulrik S. Brix

Direktør i NOCA 

Morten Andersen

COO, Unique Human Capital

Magnus Larsson

Associate Professor på CBS

Henrik Horst

Business Developer hos MeeW

Christine Wegener

Management Consultant hos PA Consulting