You are currently viewing Sådan hjælper HR den unge leder godt på vej

Sådan hjælper HR den unge leder godt på vej

For den unge leder er det første lederjob en særlig oplevelse

Det er nemlig her den unge leder nu realiserer ambitionen om ansvaret, og nu skal den unge leder bevise – både over for andre og over for sig selv – at man er den rette til jobbet. Men vejen dertil for den nyslåede leder rummer en række faldgruber. Faldgruber, der kan undgås!

Her deler vi vores indsigt i tre konkrete forhold, som du i en HR-afdeling kan tage hånd om, når nye ledere skal hjælpes godt på vej i deres første lederjob.

1. Aktivér den unge leders nærmeste leder

2. Støt den unge leder i dagligdagen

3. Fokuseret, kontinuerlig udvikling

1. Aktivér den unge leders nærmeste leder

HR kan spille en afgørende rolle for, at den unge leders leder forberedes og støttes bedst muligt. Den unge leder i sit første lederjob har brug for at kunne spejle sig i andres ledelsesstil, og at få feedback på sin egen ledelsesstil i hverdagen. Derfor spiller den unge leders nærmeste leder en afgørende rolle – både inden opstarten som leder og undervejs i den første tid som ny leder. En stærk relation til nærmeste leder kan fx udvide den unge leders komfortzone, afhjælpe ensomhed i lederrollen og give den unge leder tryghed i rollen, hvilket accelererer udviklingen. Den nærmeste leder er en vigtig rollemodel og helt central for den unge, nye leders identitetsdannelse som leder.

Konkret kan HR sikre, at der er en struktur, hvor ung leder og nærmeste leder løbende er i dialog og sparrer.  Ligeledes bør HR spille en opsøgende og kommunikerende rolle for at sikre, at ansvaret tydeligt er forankret i ledelseskæden i hele organisationen.  HRs tjekliste her er at sikre, at der er:

  • En struktureret onboardingsproces
  • Tæt og frekvent dialog med nærmeste leder
  • Klar kommunikation om hvad god ledelse er hos jer
 Her kan du læse om fem gode råd, som du kan give til unge ledere som leder på tværs af generationer.

2. Støt den unge leder i dagligdagen

HR har, sammen med den nærmeste leder, en vigtig rolle i forhold til at støtte den unge leder før og i forbindelse med det første lederjob. Centralt står støtte til at uddelegere samt til at fralægge sig ekspertrollen til fordel for en mere dialogsøgende lederrolle. Derudover kan den unge leder også have behov for støtte til at koble af, hvor HR kan bidrage aktivt med rammer og værktøjer til at sikre den rette balance mellem arbejde og fritid. Etablér en mentorordning af erfarne ledere, som er passionerede og kan rådgive de unge, nye ledere med deres ledelsesdilemmaer – det udvikler både den erfarne og den nye leder. Tjeklisten her er:

  • Skab klare rammer og forventningsafstem med den nye leder
  • Hjælp til prioritering
  • Etablér en mentorordning 
I vores forskningsprojekt “Ung Leder” fandt vi frem til  7 tendenser, som fortæller om unge leders udfordringer og krav. Læs mere om unge leders udfordringer og krav her.

3. Fokuseret, kontinuerlig udvikling

HR kan aktivt understøtte fastholdelsen og udviklingen af de unge ledere – til gavn for både ledere og virksomhed. Ønsket om udvikling er en afgørende motivationsfaktor for de unge ledere.

En systematisk udviklingsplan, der skitserer udviklingstrin og forventninger i overgangen fra medarbejder til leder, skaber ro og retning. Udviklingsplanen kan tage udgangspunkt i virksomhedens behov for opgaveløsning og kompetencer, samt den unge leders udviklingsønsker. Centralt står også den unge leders arbejde med at udarbejde sit eget ledelsesgrundlag, der kan fungere som et kompas for udfyldelsen af lederrollen. HR kan konkret bidrage med skabelon til og proces for ledelsesgrundlag og udviklingsplan og til, at dette udarbejdes i dialog mellem nærmeste leder og den unge leder og løbende opdateres og afstemmes. Endelig kan HR også støtte den unge leder i netværksdeltagelse – internt såvel som eksternt samt ift. løbende videreuddannelse.

  • Tilbyd udviklingsplaner til den nye leder
  • Understøt den unge leder i at udvikle et ledelsesgrundlag
  • Tilbyd den unge leder uddannelse, som giver konkret ledelsesstøtte og et netværk af ligesindede.

Hvad siger unge ledere om lederrollen:

“”Det kan være svært i en presset hverdag at få tid til at stoppe op og tænke over, om jeg gjorde det rigtige.”

Kelvin, 27 år

”En af de største udfordringer, jeg er stødt på i at gå fra at være medarbejder til at være leder, det er den her følelse af ensomhed.”

Lisa, 29 år

”Grunden til at jeg har valgt at gå ledervejen er, at jeg rigtig gerne vil arbejde med mennesker og se dem lykkes med det, de arbejder med.”

Ann-Kathrine, 28 år

”Når du er ung leder, så kan det nogen gange føles som om, at du er palle alene i verden.”

Kelvin, 27 år

Skriv et svar